Expositieruimte Rotterdam

Expositieruimte Rotterdam

Voor het Grafisch Lyceum Rotterdam, locatie William Boothlaan, heeft Lumen een expositieruimte ontworpen waar werk van de studenten van het lyceum tentoongesteld kan worden. Het Grafisch Lyceum doceert zowel traditionele vakken, zoals grafische vormgeving, als meer moderne vakken, die soms virtueel en interactief zijn. Om die variëteit tot zijn recht te laten komen is er een dakopbouw ontworpen die ruimte biedt aan drie typen tentoonstellingsruimtes: groot, middelgroot en klein.

De grote tentoonstellingszaal biedt met zijn 150 m2 ruimte aan grote kunstobjecten. Passend bij deze grote schaal, wordt de ruimte verlicht door direct daglicht, dat zowel vanuit het westen als het oosten door grote ramen binnenvalt. De middelgrote tentoonstellingszalen zijn elk 35 m2 en bieden ruimte aan de kleinere objecten en grafisch werk. De ruimte wordt verlicht met indirect daglicht, dat door matglazen ramen binnenvalt. De kleine zalen zijn slechts 6 m2 en worden uitsluitend verlicht door kunstlicht en zijn daarmee bij uitstek geschikt voor (audio)visueel werk. De verschillende ruimtes zijn onderling verbonden door een lichtstrook, die over de volle lengte van de dakopbouw doorloopt.

Locatie: William Boothlaan 16-18, Rotterdam
Realisatie: studieproject, 2009
Oppervlakte: 260 m2
Docenten: Mechtild Stuhlmacher, Dirk Somers
Projectbrochure (pdf): Expositieruimte Rotterdam