Herindeling woonhuis Czaar Peterbuurt Amsterdam

Herindeling woonhuis Czaar Peterbuurt Amsterdam

In de Czaar Peterbuurt in Amsterdam heeft Lumen gewerkt aan een ontwerp voor de herindeling van 2 verdiepingen van een woonhuis. De aanleiding voor de opdracht is de samenvoeging van het boven- en het benedenhuis, resulterend in één ruime gezinswoning. Rechtstreeks gevolg van de samenvoeging is dat zowel een entree als een trappenhuis overbodig zijn geworden. Met het verwijderen van deze twee elementen ontstaat veel extra ruimte, met name op de beletage en de 1e verdieping.

Naast de ruimtelijke puzzel als gevolg van het verwijderen van het trappenhuis heeft er een functiewijziging op de beide verdiepingen plaatsgevonden.  Zo verandert de beletage van slaapverdieping naar woonkeuken en wordt de 1e verdieping verdeeld in een woonkamer en werkkamer.

De uitvoering van het project zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de beletage als eerste zal worden aangepakt.

Locatie: Czaar Peterbuurt, Amsterdam
Opdrachtgever: particulier
Realisatie: in uitvoering (2015)
Oppervlakte: 80 m2