Renovatie kerkgebouw Nieuw-West, Amsterdam

Renovatie kerkgebouw Nieuw-West, Amsterdam

Op uitnodiging van de kerkelijke gemeenten ‘De Bron’ en ‘Oase voor Nieuw West’ heeft Lumen deelgenomen aan een meervoudige opdracht voor de renovatie van hun gedeelde kerkgebouw. Het gebouw is een exemplarische na-oorlogse kerk die samen met de andere kerken van Nieuw-West spreekt over een tijd van hoop en wederopbouw, maar die met het verstrijken van de tijd en met het veranderen van de maatschappij wat vermoeid is gaan ogen.

Centraal in de door de gemeenten gestelde opdracht staat dat het gebouw niet alleen naar de huidige smaak moet worden gerenoveerd, maar ook ruimte moet gaan bieden aan een groeiend, multifunctioneel gebruik. Zo wordt het gebouw niet alleen op zondag intensief door de beide gemeenten gebruikt, maar ook doordeweeks, door bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en vergaderende gezelschappen.

In het door Lumen gemaakte ontwerp spelen twee thema’s de hoofdrol, te weten:

  • ‘Kerk als baken’; waarmee bedoeld wordt dat het kerkgebouw op een uitnodigende manier meer zichtbaar en aanwezig dient te zijn in de wijk;
  •  ‘Architectuur door flexibiliteit’; waarmee bedoeld wordt dat de gewenste flexibiliteit een ruimtelijke kwaliteit krijgt.

Concreet heeft dit in een ontwerp geresulteerd waarin een groot, nieuw raam in de kerkzaal voor extra licht en bovenal een verbinding met de wijk gaat zorgen. Grote, kleurrijke gordijnen – vormgegeven als moderne glas-in-loodramen –  bieden de mogelijkheid het licht te blokkeren. Verder fungeren deze gordijnen als akoestische filters. De wand tussen de entreehal en de kleine zaal wordt vervangen door grote taatsdeuren, waardoor de mogelijkheid ontstaat deze twee ruimtes direct met elkaar te verbinden.

Locatie: Willem Kloosstraat 1, Amsterdam
Opdrachtgever: De Bron en Oase Voor Nieuw West
Realisatie: Schetsontwerp
Oppervlakte: 300 m2