werkwijze

Over het algemeen bestaat de werkwijze van Lumen uit 5 fases, elk resulterend in een aantal concrete producten. In goed overleg met u als klant kan er echter van deze algemene lijn afgeweken worden. U wilt bijvoorbeeld misschien liever zelf de vergunningaanvraag of de selectie van de aannemer doen. Bij elk project zal de werkwijze besproken en zo nodig aangepast worden.

1: startfase

Het startgesprek kan gezien worden als een kennismakingsgesprek, waarin de (ver)bouwwensen worden besproken, de (ver)bouwlocatie wordt bezocht en de eerste ideeën ontstaan. Op basis van het startgesprek wordt een gedetailleerde offerte opgesteld. Uw ‘wensenlijstje’ wordt vertaald naar een programma van eisen, waarin oppervlaktes, functies en andere eisen worden vastgelegd. Wat kunt u verwachten?

 • inventarisatie van wensen
 • foto’s van de situatie
 • eerste ideeën
 • offerte
 • programma van eisen

Kosten: gratis2: ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt het programma van eisen vertaald naar een ruimtelijk ontwerp. Afhankelijk van de complexiteit van het project wordt de ontwerpfase in 2 of 3 stappen opgedeeld: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Bij kleinere projecten komt soms het schetsontwerp te vervallen. Wat kunt u verwachten?

 • plattegronden
 • doorsneden
 • 3D beelden / maquette
 • aanzet tot materialisatie
 • overzicht benodigde vergunningen

Kosten: vanaf 960,-* (afhankelijk van de complexiteit en afmetingen)3: bouwkundige uitwerking

Na de ontwerpfase volgt de bouwkundige uitwerking van het plan. Indien nodig wordt de vergunningaanvraag gestart en wordt de technische haalbaarheid van het plan getoetst. Wat kunt u verwachten?

 • aanvraag vergunningen (indien nodig)
 • bouwkundige tekeningen: plattegronden, doorsneden, gevels

Kosten: vanaf 480,- * (wanneer geen vergunningen nodig zijn)
vanaf 960,-* (wanneer vergunningen nodig zijn)4: voorbereiding bouw

Desgewenst kan Lumen ook betrokken zijn bij de voorbereiding van de bouw. Bij de voorbereiding wordt een aannemer geselecteerd en wordt het plan met hem/haar doorgesproken. Eventuele technische problemen kunnen zo voortijdig worden opgelost. Wat kunt u verwachten?

 • advies bij selectie aannemer
 • voorbereiden van het werk met de aannemer

Kosten: uurbasis5: bouw

Tijdens de bouw wordt natuurlijk het merendeel van het werk door de aannemer verricht. Lumen functioneert in deze fase als adviseur en vraagbaak en controleert tijdens en na afloop van de bouw het resultaat. Wat kunt u verwachten?

 • adviseur en vraagbaak
 • controle kwaliteit en planning

Kosten: uurbasis* Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.